Gry logopedyczne — zabawa i nauka

gry logopedyczne

W jaki sposób gry logopedyczne wspomagają rozwój mowy dzieci?

Mowa to proces poznawczy, którego rozwój przebiega wielopłaszczyznowo. U dzieci polega on na rozumieniu pojedynczych słów a potem dłuższych wypowiedzi. Równolegle dziecko zdobywa umiejętność powtarzania sylab i wyrazów oraz generowania prostych zdań. Towarzyszy temu nauka poprawnej artykulacji głosek. Rozwój mowy można wspierać wprowadzaniem zabaw językowych i gier logopedycznych.

Od czego zacząć?

Za pomocą mowy dziecko komunikuje się z otoczeniem. W związku z tym już od pierwszych miesięcy życia w naturalny sposób pojawiają się jego głosowe reakcje na bodźce z otoczenia oraz sygnalizowanie swoich potrzeb. Na początku dziecko jest w stanie tworzyć samogłoski, potem poprzez dołączenie najprostszych do wymówienia spółgłosek tworzy sylaby a z nich wyrazy. Nie bez powodu pierwszym słowem wypowiadanym przez dzieci  jest  „mama” – wyraz oparty na samogłosce „a” i wargowej (najłatwiejszej) spółgłosce „m”. Do podejmowania coraz to nowych  prób mogą zachęcić nawet 6-miesięczne dziecko zabawy językowe inicjowane przez rodziców. Maluchom sprawia przyjemność wypowiadanie wyrazów dźwiękonaśladowczych związanych z pokazywanymi im w książeczce obrazkami ptaków lub czworonogów. Powtarzanie zlepków takich sylab jak „miau miau”, „ko ko” , „ga ga”, „hau hau” doskonale kształtuje artykulacyjny aparat mowy. W późniejszym okresie warto w tym celu zastosować atrakcyjne dla dzieci gry logopedyczne, przeznaczone przeważnie dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.

https://www.eduksiegarnia.pl/gry-i-pomoce-logopedyczne

Stopniowanie trudności

W wieku przedszkolnym

Oprócz aparatu głosowego, za rozwój mowy odpowiada w znacznym stopniu słuch fonematyczny. Jego prawidłowe funkcjonowanie umożliwia różnicowanie brzmieniowe dźwięków mowy ludzkiej, a co za tym idzie prawidłowe ich powtarzanie. Bo dziecko uczy się mówić właśnie przez powtarzanie zasłyszanych słów a gry logopedyczne dają okazję do takich ćwiczeń. Dzieci mają za zadanie poprawnie wypowiedzieć nazwę przedmiotu przedstawionego na wylosowanym kartoniku i odszukać jego odpowiednik na swojej planszy. Inne gry logopedyczne dla przedszkolaków składają się z karteczek z rysunkami, które można układać w logiczne ciągi. Po zakończeniu zadania dziecko opowiada utworzoną przez siebie historyjkę obrazkową.

Okres wczesnoszkolny

Pierwszoklasista rozpoczyna swoją edukację od nauki czytania i pisania. Może to być wspomagane przez gry logopedyczne, w których dziecko głośno odczytuje widniejące na kartoniku słowa. Osoba prowadząca zabawę zwraca uwagę na prawidłowe wypowiadanie przez dziecko wszystkich głosek. Przy większej liczbie graczy występuje element współzawodnictwa, co uatrakcyjnia zabawę. Gry logopedyczne tego typu można też wykorzystać do pracy korekcyjnej ze starszymi dziećmi, u których występują utrwalone wady wymowy.

Jakie są korzyści dla procesu rozwoju mowy u dzieci?

Nie u wszystkich dzieci kształtowanie się sprawności językowej przebiega harmonijnie. Warto więc doskonalić procesy poznawcze leżące u podstaw kompetencji w tym zakresie. Gry logopedyczne umożliwiają:

– rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej,

– ćwiczenie umiejętności analizy i syntezy,

– korekcję wymowy,

– doskonalenie myślenia logicznego,

– zrozumienie pojęcia następstwa czasowego,

– kształtowanie zdolności do tworzenia poprawnych gramatycznie wypowiedzi,

– wspieranie rozwoju słuchu fonematycznego,

– przygotowanie do nauki czytania i pisania.

Wszystko to przebiega w formie zabawy, w której gry logopedyczne są okazją do wykonywania przez dzieci zadań wymagających ich koncentracji, spostrzegawczości i skupienia się na poprawności językowej.

Rekomendowane artykuły