Nurty terapii zajęciowej

Terapie zajęciowe mogą mieć przeróżną formę. Są one doceniane przez wiele osób, które przechodzą tego rodzaju kursy w zwalczaniu zaburzeń nerwicowych, depresji oraz w terapii wspomagającej różnego rodzaju chorób psychicznych. Terapia zajęciowa ma też olbrzymie znaczenie w aktywizacji społecznej oraz ruchowej osób odizolowanych społecznie – szczególnie chorych na schizofrenię lub cierpiących z powodu różnego rodzaju niepełnosprawności.

Jakie są główne nurty terapii zajęciowej?

Wśród najczęściej stosowanych form terapii zajęciowej należy wymienić następujące:
• Muzykoterapia,
• Terapia plastyczna,
• Psychorysunek,
• Hipoterapia,
• Kynoterapia,
Są to podstawowe techniki stosowane w terapii zajęciowej, które szczególnie sprawdzają się w przypadku dzieci cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu lub całościowe zaburzenia rozwojowe w zakresie motoryki, mowy, ruchu oraz interakcji społecznych. Terapia zajęciowa ma najczęściej formę zabawy – np. muzykoterapia przebiegać może poprzez taniec, słuchanie muzyki lub próbę gry na różnego rodzaju instrumentach.

Czy tego rodzaju metody działają?

Wiele randomizowanych badań z zakresu psychologii wskazuje na kliniczną skuteczność tego rodzaju terapii. Szczególnie pozytywnie opisuje się muzykoterapię, kynoterapię oraz zajęcia plastyczne. Są to najczęściej stosowane i najlepiej opisane formy oddziaływań terapeutycznych w różnych schorzeniach, w których występują defekty w zakresie motoryki, funkcjonowania społecznego oraz mowy. Warto się tym zainteresować.

Rekomendowane artykuły