Bajki terapeutyczne dla najmłodszych

Każdy – czy to dziecko czy człowiek dorosły, odczuwa lęk przed sytuacjami, na które nie ma wpływu, a które wywołują u niego niepokój. Większość tych lęków każdy stara się ukryć, niektórzy rozwiązują je w różny, najlepszy dla siebie sposób jednak są sytuacje, z których wydaje się nie ma wyjścia; w takiej sytuacji należy sięgnąć po środki zaradcze, a jednym z nich mogą być bajki terapeutyczne.

Bajki terapeutyczne

Bajki terapeutyczne przeznaczone są dla młodszych dzieci, najlepiej od czwartego roku życia, chociaż nie ma przeciwwskazań do stosowania tego typu terapii u dzieci starszych.
W wieku lat czterech dziecko jest na tyle rozwinięte poznawczo że potrafi odczytać wskazówki terapeutyczne przekazywane w formie postawienia się w sytuacji bohatera bajki.

Terapia bajkami nie ma na celu zabawiania dziecka, ale wskazanie i nazwanie sytuacji stresogennych oraz podjęcie próby rozwiązania ich w sposób jak najmniej inwazyjny w sferę emocjonalną dziecka, a także radzenia sobie z emocjami negatywnymi i wyciszania ich.

Poprzez zrozumienie przekazu płynącego z bajek terapeutycznych dziecko nabywa pewności siebie, wzmacnia poczucie własnej wartości, zaczyna radzić sobie z wyimaginowanymi lękami, a także mierzy się z lękami powstałymi z sytuacji realnych takich jak:

  • strach przed przedszkolem,
  • lęk przed agresywnymi rówieśnikami,
  • obawa straty bliskich i przyjaciół,
    oraz inne tego typu doświadczenia.

Bajki terapeutyczne mają na celu uświadomienie dziecku że nie jest samo ze swoimi obawami i lękami, oraz że są inni którzy mogą mieć podobne doświadczenia.

Rekomendowane artykuły