Archive for luty, 2019

Nurty terapii zajęciowej

by admin .

Terapie zajęciowe mogą mieć przeróżną formę. Są one doceniane przez wiele osób, które przechodzą tego rodzaju kursy w zwalczaniu zaburzeń nerwicowych, depresji oraz w terapii wspomagającej różnego rodzaju chorób psychicznych. Terapia zajęciowa ma też olbrzymie znaczenie w aktywizacji społecznej oraz ruchowej osób odizolowanych społecznie – szczególnie chorych na schizofrenię lub cierpiących z powodu różnego rodzaju niepełnosprawności.

Jakie są główne nurty terapii zajęciowej?

Wśród najczęściej stosowanych form terapii zajęciowej należy wymienić następujące:
• Muzykoterapia,
• Terapia plastyczna,
• Psychorysunek,
• Hipoterapia,
• Kynoterapia,
Są to podstawowe techniki stosowane w terapii zajęciowej, które szczególnie sprawdzają się w przypadku dzieci cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu lub całościowe zaburzenia rozwojowe w zakresie motoryki, mowy, ruchu oraz interakcji społecznych. Terapia zajęciowa ma najczęściej formę zabawy – np. muzykoterapia przebiegać może poprzez taniec, słuchanie muzyki lub próbę gry na różnego rodzaju instrumentach.

Czy tego rodzaju metody działają?

Wiele randomizowanych badań z zakresu psychologii wskazuje na kliniczną skuteczność tego rodzaju terapii. Szczególnie pozytywnie opisuje się muzykoterapię, kynoterapię oraz zajęcia plastyczne. Są to najczęściej stosowane i najlepiej opisane formy oddziaływań terapeutycznych w różnych schorzeniach, w których występują defekty w zakresie motoryki, funkcjonowania społecznego oraz mowy. Warto się tym zainteresować.

Na czym skupia się kinezjologia?

by admin .

Warto wiedzieć, na czym konkretnie skupia się dziedzina terapii behawioralnej, do której zalicza się kinezjologia. Badania prowadzone przez Dr-a Paula.E.Dennisona oraz wysnute przez niego hipotezy doprowadziły do stworzenia kolejnej szkoły terapeutycznej, którą określa się kinezjologią. Fundamentem dla opracowania tego rodzaju technik są koncepcje poznawcze rozwoju, w tym zrozumienie roli ruchu w kształtowaniu mózgu u dziecka oraz reaktywności takich elementów jak pamięć, koncentracja, nastrój, czy ogólny poziom inteligencji na ruch dziecka.

Dlaczego ruch jest taki ważny?

W rozwoju psychoruchowym dziecka już od okresu noworodkowego występowanie ruchu oraz odbieranie bodźców stanowią najważniejsze bodźce dla rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Warto przy tym zwrócić uwagę na kwestie dotyczące m.in nieprawidłowości rozwojowych u dzieci, wśród których bardzo często występuje tzw. komponenta ruchowa. Zrozumienie tych oddziaływań pozwala bez większych trudów na stwierdzenie, że kinezjologia w swoich założeniach skupia się na logicznych koncepcjach psychorozwojowych u dzieci.

Czy można leczyć przez ruch?

Istnieje wiele pozytywnych doświadczeń rodziców, którzy poddawali swoje dzieci terapii z zakresu kinezjologii i są bardzo zadowoleni. Szczególnie docenia się rolę kinezjologii w terapii zaburzeń rozwojowych, zaburzeń emocjonalnych oraz trudności w uczeniu się. Fundamentem kinezjologii są następujące funkcje mózgu:
• Lateralność,
• Skupienie,
• Ześrodkowanie.
Warto zainteresować się augmentacją rozwoju swojego dziecka przy wykorzystaniu technik kinezjologicznych.