Na czym skupia się kinezjologia?

Warto wiedzieć, na czym konkretnie skupia się dziedzina terapii behawioralnej, do której zalicza się kinezjologia. Badania prowadzone przez Dr-a Paula.E.Dennisona oraz wysnute przez niego hipotezy doprowadziły do stworzenia kolejnej szkoły terapeutycznej, którą określa się kinezjologią. Fundamentem dla opracowania tego rodzaju technik są koncepcje poznawcze rozwoju, w tym zrozumienie roli ruchu w kształtowaniu mózgu u dziecka oraz reaktywności takich elementów jak pamięć, koncentracja, nastrój, czy ogólny poziom inteligencji na ruch dziecka.

Dlaczego ruch jest taki ważny?

W rozwoju psychoruchowym dziecka już od okresu noworodkowego występowanie ruchu oraz odbieranie bodźców stanowią najważniejsze bodźce dla rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Warto przy tym zwrócić uwagę na kwestie dotyczące m.in nieprawidłowości rozwojowych u dzieci, wśród których bardzo często występuje tzw. komponenta ruchowa. Zrozumienie tych oddziaływań pozwala bez większych trudów na stwierdzenie, że kinezjologia w swoich założeniach skupia się na logicznych koncepcjach psychorozwojowych u dzieci.

Czy można leczyć przez ruch?

Istnieje wiele pozytywnych doświadczeń rodziców, którzy poddawali swoje dzieci terapii z zakresu kinezjologii i są bardzo zadowoleni. Szczególnie docenia się rolę kinezjologii w terapii zaburzeń rozwojowych, zaburzeń emocjonalnych oraz trudności w uczeniu się. Fundamentem kinezjologii są następujące funkcje mózgu:
• Lateralność,
• Skupienie,
• Ześrodkowanie.
Warto zainteresować się augmentacją rozwoju swojego dziecka przy wykorzystaniu technik kinezjologicznych.

Rekomendowane artykuły