Poznać przeszłość – podręczniki do nauki historii w szkole średniej

Historia jest niezwykle ważnym przedmiotem, który często jest zaniedbywany podczas nauki szkolnej. Historia wydaje się być niezwykle odległa i zdaje się nie mieć żadnego powiązania z teraźniejszością. Jest to błąd, gdyż dobra znajomość tego przedmiotu pozwala na powiązanie wielu faktów i zrozumienie, co doprowadziło do sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się dane państwo, grupa społeczna, czy mniejszość etniczna. Jest ona również niezwykle ciekawa i może być źródłem wielu anegdot i przez to czynić ciekawszym rozmówcą. Niechęć do nauki historii w szkole często wynika z przekazywania wiedzy w sposób nieciekawy i pozbawiony polotu, a także z powodu braku odpowiednich materiałów do nauki.

Podręczniki do historii

Dobry podręcznik do nauki historii spełnia bardzo ważną rolę. Pozwala on zaciekawić tym przedmiotem i zachęcić do dalszej, samodzielnej nauki. Jedną z serii książek do nauki tego przedmiotu są podręczniki Poznać Przeszłość (zobacz). Jest to seria trzech podręczników wydawnictwa Nowa Era, które prowadzić mają uczniów liceów i techników przez niezwykły świat historycznych wydarzeń. Materiał jest przedstawiony w sposób chronologiczny, więc uczeń w trakcie nauki po kolei poznaje następujące po sobie epoki i związane z nimi wydarzenia. Pozwala to na ułożenie sobie wiedzy w prawidłowy sposób i ułatwienie nauki poprzez łączenie ze sobą kolejnych faktów (a nie, na przykład, próbę połączenia wielu rozrzuconych, na pozór niepowiązanych ze sobą wydarzeń). Podręczniki Poznać Przeszłość ułatwiają również uczniom przygotowywanie się do sprawdzianów i testów dzięki podsumowaniom, które wyposażone są w przejrzyste osie czasu.

Dlaczego warto uczyć się historii?

Nauka historii jest pożyteczna z bardzo wielu względów. Po pierwsze, jak zostało to już wspomniane wcześniej, jest ona niezwykle interesująca. Osoby, które znają liczne opowieści i anegdoty nie mają problemów ze znalezieniem tematów do rozmów ze znajomymi, jak również z wykorzystaniem ich do nawiązywania nowych kontaktów. Historia pozwala również uczyć się na błędach ,które ktoś już popełnił w przeszłości, a przez to przynajmniej częściowo uniknąć nieprzyjemnych doświadczeń we własnym życiu.

Rekomendowane artykuły